Styrearbeid

Styret er viktig for en bedrifts suksess. Jeg har erfaring fra styrearbeid i ulike sammenhenger, både som styreleder, styremedlem og som daglig leder som rapporterer til styret.

Ta kontakt for en diskusjon om hvordan vi kan bidra i styret i din bedrift eller ditt prosjekt.