Referanser

Nedenfor finner du referanse til noen rapporter som Jan Carsten Gjerløw har hatt ansvar for eller medvirket til, samt til noen prosjekter og aktiviteter som er gjennomført i regi av JC Gjerløw Consult eller tidligere arbeidsgivere. Blant kundene er Siemens AS, Hynor Lillestrøm AS, Ruter AS, Akershus Energi AS, Institutt for energiteknikk, Akershus fylkeskommune, Norsk Hydrogenforum, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon AS. 

Rapporter

Bærekraftsrapport for Akershus fylkeskommune 2018. Utarbeidet for Akershus fylkeskommune, november 2019.

Smøla Hydrogen Value Chain. Project for Møre og Romsdal County Council, som en del av Interreg-prosjektet G-PaTRA. Utført i samarbeid med Endrava AS og Hyon AS. Juli 2019.

Eksport av norsk systemkunnskap innen grønne næringer - en mulighetsstudie. Green Visits Oslo Region / Kunnskapsbyen Lillestrøm, rapport KL-2019-01, mars 2019.

Bærekraftsrapport for Akershus fylkeskommune 2017. Utarbeidet for Akershus fylkeskommune, november 2018.

Rammevilkår og strategier for hydrogen i transportsektoren. Blue Move rapport. Medforfatter, september 2018.

Bærekraftsrapport for Akershus fylkeskommune 2016. Utarbeidet for Akershus fylkeskommune, november 2017.

Assessment of Clean Fuel Deployment and Market Access of Clean Fuels in the Northern Scandria®Corridor. Scandria2Act report. Jan Carsten Gjerløw, Akershus County Council / JC Gjerløw Consult, and Anna Cornander, RISE, april 2017.

Hydrogenproduksjon ved småkraftverk: Case studie Rotnes Bruk. IFE/KR/E-2017/001. Øystein Ulleberg, IFE og Jan Carsten Gjerløw, JC Gjerløw Consult, mars 2017.

Mulighetsstudie for hydrogen - produksjon, industri, lagring og distribusjon. Blue Move rapport. Jon Eriksen (Kunnskapsbyen Lillestrøm) og Jan Carsten Gjerløw (JC Gjerløw Consult), januar 2017.

Market analysis: The potential of the SILYZER in the Norwegian market. Utført for Siemens AS. JC Gjerløw Consult, mai 2017 (konfidensiell).

OREECs årsmelding 2015.

Hynor Introduksjon, sluttrapport: Norsk perspektiv på skandinavisk samarbeid for introduksjon av hydrogen som drivstoff gjennom Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. Kristian Vik og Jan Carsten Gjerløw, Kunnskapsbyen Lillestrøm / OREEC, desember 2015.

H2OSL Forprosjekt: Sluttrapport. Rapport Kunnskapsbyen Lillestrøm. K. Vik (Kunnskapsbyen), J.C. Gjerløw (Hynor Lillestrøm), Ø. Ulleberg (IFE), B.G. Halvorsen (HYOP) og Ulf Hafseld (HYOP), august 2015.

Scandinavian Cleantech Network. En förstudie över aktörer, kluster och aktiviteter inom förnybar energi i Öresund, Kattegat och Skagerrak- området och framtida samverkan. Interreg ØKS forprosjekt rapport. Jan Carsten Gjerløw (OREEC), Per Simonsson (Sustainable Business Hub), Lillemor Lindberg og Heidi Hautajärvi (Innovatum AB), februar 2015.

Hynor Lillestrøm - A renewable hydrogen station & technology test center. 20th World Hydrogen Energy Conference, WHEC 2014, 2 pp. 132-139. Ulleberg, Ø. (IFE) , Meyer, J. (IFE) , Eriksen, J. (HYSTORSYS) , Norheim, A. (ZEG Power) , Gjerløw, J.C. (Hynor Lillestrøm), juni 2014.

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder. Rapport Kunnskapsbyen Lillestrøm. K. Storvik (Kunnskapsbyen), J.C. Gjerløw (Hynor Lillestrøm), K. Vik (Akershus fylkeskommune), Ø. Ulleberg (IFE), april 2012.

FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø. Sluttrapport. Kunnskapsbyen Lillestrøm, juli 2011.

Prosjekter

Scandria2Act er et prosjekt under EUs program Interreg Baltic Sea. Hovedmålet med Scandria2Act er å fremme ren, multimodal transport gjennom SCANDRIA-korridorens regioner for å øke konkurranseevnen til regionene, samtidig som miljøkonsekvensene av transportvirksomheten minimeres. Deltakere er blant annet Akershus fylkeskommune, Region Skåne, Technical University of Applied Sciences Wildau, German Energy Agency og Joint Spatial Planning Department Berlin­Brandenburg (hovedprosjektleder).
Rolle: Prosjektleder for Akershus fylkeskommunes deltakelse, og leder av WP2: Clean Fuel Deployment. Ansvarlig for rapporten Assessment of Clean Fuel Deployment and Market Access of Clean Fuels in the Northern Scandria®Corridor.  

OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapingen for deltagerne i nettverket. OREEC har 80 partnere fra næringsliv, forskning, undervisning og offentlige aktører.  
Rolle: Direktør fra 2015 til 2016, prosjektleder og arbeid på flere prosjekter spesielt innen fossilfri transport. Ansvarlig for arbeidet med etablering av OREEC i 2006.

Hynor Lillestrøm har etablert et internasjonalt teknologisenter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport og distribuert fornybar energiproduksjon. Nasjonale og internasjonale prosjekter for test og demonstrasjon av relevant teknologi ønskes velkommen til å benytte anlegget. Hynor Lillestrøm samarbeider med bedrifter, institutter og utdanningsinstitusjoner om dette. Nært samarbeid også med virkemiddelapparatet og Akershus fylkeskommune. Fra 2017 videreutvikles senteret under navnet IFE Hynor Hydrogen Technology Center
Rolle: Daglig leder fra 2010 til 2015, prosjektleder for flere prosjekter i regi av selskapet.

Interreg Sverige-Norge: Prosjektleder for KNIS i avslutningsfasen (2006), og ansvarlig for sluttrapporten. Ansvar for utvikling av FEM (fornybar energi, 2007) og for skriving av søknaden og sluttrapporten. Prosjektleder i en tidlig fase av prosjektet, og ansvarlig for en rekke aktiviteter. Også ansvarlig for å skrive søknaden til FEM2 (2010). Ansvarlig for prosjektutvikling og skrev søknaden til Green Drive Region (2015) i Interreg, og medvirket til søknaden for ecoINSIDE2 i 2018.

Interreg Øresund-Kategatt-Skagerak: Ansvar for prosjektutvikling og skrive for å skrive søknaden til STRAKKS-prosjektet, et suksessrikt prosjekt om byutvikling med Skedsmo kommune og Aalborg kommune som deltakere. Deltatt i ulike prosjektaktiviteter. Leder for WP Kompetanseutvikling i prosjektet Next Move (2011-2014), og med på å utvikle søknaden til etterfølgeren the Blue Move for a Green Economy (2015). Prosjektleder for Kunnskapsbyen Lillestrøm på forprosjekt Scandinavian Cleantech Network (2014). 

FIRST LEGO League® (FLL) er en kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år. Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevante tema. Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Kunnskapsbyen Lillestrøm har arrangert FLL for Akershus siden 2007.
Rolle: Initiativtaker og prosjektleder siden 2007.

Energy Camp er en sommerskole for 14-15 åringer om energi- og miljøteknologi. I en hel uke vil lærere fra University of Alberta i Canada gi ungdommene økt kunnskap om energi, ny teknologi, klimaspørsmål og miljø. Undervisningen skjer på engelsk, med norske hjelpelærere. Campen arrangeres på Hvam videregående skole, og parallelt arrangeres det samling for skoleledere og ulike workshops for lærere.

Rolle: Blant initiativtakerne, og prosjektleder fra starten i 2011 til 2016.

Siste fredag i september er forskernes kveld og natt over hele Europa. I omlag 320 byer i over 30 andre land, er det forskere som åpner dørene til laboratoriene sine eller går ut på scener og gater og møter folk flest. 26. september 2014 arrangerte Kunnskapsbyen Lillestrøm Researchers Night for femte gang. Denne gangen ble arrangementet avholdt på Strømmen Storsenter der 12 medarrangører deltok på hver sin stand med alt fra dronehelikopter til varmesøkende kameraer med infrarød teknologi.
Rolle: Ansvarlig for Hynor Lillestrøms stand siden 2010.