JC Gjerløw Consult

JC Gjerløw Consult ledes av Jan Carsten Gjerløw, sivilingeniør PDC, med lang erfaring fra prosjektutvikling, prosjektledelse, styrearbeid, formidling og annet relevant arbeid. Jan Carsten har et omfattende nettverk innen næringsliv, organisasjoner, forskning, utdanning og  virkemiddelapparat. Nettverket og erfaringen brukes til å hjelpe virksomheter til å lykkes med utvikling og gjennomføring av sine prosjekter. Nedenfor kan du lese mer om Jan Carstens erfaring. På prosjektsiden kan du lese mer om relevante prosjekter og aktiviteter.

Yrkeserfaring
JC Gjerløw Consult: Daglig leder (2010 - )
Etablerte enkeltmannsforetaket i 2010, med fokus på prosjektutvikling, prosjektledelse og nettverksbygging. Har arbeidet med ulike aktører, hovedsakelig innen fornybar energi og miljø.

Eksempler på prosjekter jeg har arbeidet med ser du på prosjektsiden.

OREEC: Direktør (2015 - 2016)
OREEC - Oslo Renewable Energy and Environment Cluster - er Osloregionens klynge innen fornybar energi og miljøteknologi. OREEC skal bidra til økt satsning på næringsutvikling og FoU innen cleantech i Osloregionen. Klyngen samarbeider tett med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Skedsmo kommune og flere andre for å bidra til at lokale, regionale og nasjonale klimamål nås. OREEC samarbeider med en rekke internasjonale klynger og nettverk, og er blant annet med i International Cleantech Network. OREEC er en avdeling i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Hynor Lillestrøm: Daglig leder (2010 - 2015)
Jeg har vært daglig leder siden selskapet ble etablert i desember 2009. Ledelse av selskapet, rapportering til styret, økonomistyring, HMS, søknader om midler etc. Informasjonsarbeid med web og nyhetsbrev fra Hynor Lillestrøm, arbeid med kunnskapsformidling. Meget god kontakt med virkemiddelapparatet, som NFR, Transnova/Enova, Innovasjon Norge og Akershus fylkeskommune. Anlegget er etablert i samarbeidsprosjekt som involverer en rekke aktører i regionen. Har gjennom Hynor Lillestrøm utviklet og arbeidet i flere prosjekter, og bidratt på ulike måter til hydrogensatsningen i regionen.

Kunnskapsbyen Lillestrøm: Assisterende direktør (2005-2010)
Ansvarlig for satsningen på fornybar energi. Deltatt i etableringen av OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster). Prosjektleder for en rekke samarbeidsprosjekter, blant annet Interreg-prosjektene KNIS (Kunnskapsintensiv næringsutvikling i Indre Skandinavia) og FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø), med fokus på innovasjon og grønn næringsutvikling. Har arbeidet med utviklingen av flere Interreg- prosjekter med norske, svenske og danske aktører, samt de nasjonale Interreg-sekretariatene. Har hatt ansvar for økonomioppfølging og ansvar for kommunikasjon. 

EG Navipartner: Konsulentsjef (2000-2005)
Ulike roller i bedriften i en periode med sterk vekst. Personalansvar for konsulentavdelingen, vært med å utvikle selskapet i sterk vekst. Styremedlem i perioden 2001-2003, og 2011-2013.

Senter for Industriforskning / SINTEF: Forskningssjef og forsker (1990-2000)
Gjennom 10 år arbeidet jeg som forskningssjef og forsker ved SI, senere SINTEF Oslo. Avdeling for teknologiformidling. Ansvar for Elektronikkindustriens Produksjonstekniske Forum, som senere ble en del av IT-industriens teknologiforum (ITTF) - i ettertid en del av abelia. Arbeidet inkluderte blant annet forberedelse av saker for styret samt gjennomføring av styremøter, prosjektledelse, kontakt og samarbeid med virkemiddelapparatet, inklusive Norges forskningsråd, SND, Nordisk Industrifond og EU.

Annen relevant kompetanse, erfaring og verv
Nes Arena AS: Styreleder (2012-2013)
Romerike International School: Styremedlem (2015-2016)
Hynor Lillestrøm AS: Styreleder (2009-2010)
Navipartner Bedrift AS: Styremedlem (2001-2003, og 2011-2013)
Hvam Idrettslag: Daglig leder (2010-2011)
Hvam Idrettslag: Styreleder og styremedlem (2002 – 2013)

Ta kontakt for en diskusjon om hvordan vi kan bidra til at du lykkes med ditt prosjekt!