Interreg prosjektutvikling

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Norge har vært en del av Interreg-samarbeidet siden 1996, og deltar i flere ulike Interreg-programmer. Interreg er nå inne i den femte perioden, som strekker seg fram til og med 2020.

Interreg innebærer gode muligheter for norske kommuner, organisasjoner og bedrifter til å samarbeide med andre aktører nasjonalt og internasjonalt, til å utvikle tjenester, ta i bruk teknologi og styrke sin kompetanse. Og det hele kan gjøres med betydelig finansiering fra Interreg og eventuelt regionale medfinansiører.

På denne workshopen lærer du mer om Interreg og hvordan du kan utvikle et godt prosjekt basert på din ide. Du lærer knepene som skal til for å skrive en god søknad, og hvordan du planlegger og gjennomfører prosjektet. Du får innblikk i viktige suksesskriterier for å lykkes med prosessen fra A til Å, og du får tilgang til nyttige verktøy for budsjettering, organisering og planlegging av prosjektet. Det settes også av tid til å diskutere din konkrete prosjektide, slik at du får en god start på arbeidet.

Blant temaene som gjennomgås er:

  • Planlegging av arbeidet
  • Etablering av et godt partnerskap
  • Forankring av prosjektet
  • Organisering av prosjektet
  • Mål og aktiviteter
  • Budsjettering
  • Finansiering
  • Skrive søknaden
  • Verktøy og maler for prosjektutvikling og -gjennomføring

Workshopen arrangeres normalt over 4 timer, og tilpasses ditt behov. Her får du tilgang til vår omfattende erfaring fra arbeid med prosjektutvikling, skriving av søknader og ledelse av Interreg-prosjekter. Ta kontakt for en diskusjon om hvordan vi kan bidra til at du lykkes med Interreg!