Hydrogen

Jan Carsten har omfattende erfaring fra flere års arbeid med hydrogen til transport. Blant annet som daglig leder for Hynor Lillestrøm og som prosjektleder og -deltaker i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter, deriblant H2OSL, Next Move, Blue Move, Green Drive Region og OBS! Hydrogen. Han deltok i utarbeidelse av strategiunderlag for Akershus fylkeskommunes hydrogenstrategi, med ansvar for prosjektgruppen for kunnskapsformidling, kommunikasjon, synliggjøring og omdømmebygging. Har gjennomført flere utredninger på oppdrag for ulike aktører, og har et omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt. 

Jan Carsten er for øvrig første private eier av en hydrogenbil i Norge.

Følg min blogg om nullutslipps transport på H2blog.no.