Formidling

Et vellykket prosjekt er avhengig av god prosjektutvikling, god gjennomføring – og formidling. Vi hjelper deg med å formidle resultater fra ditt prosjekt. Formidlingen kan være av ulik karakter og budskap og virkemidler må tilpasses formålet og mottakeren.

Vi kan hjelpe deg med blant annet følgende:

  • Rapporter
  • Artikler
  • Medieoppslag
  • Seminarer

Ta kontakt for en diskusjon om hvordan vi kan bidra til at ditt resultatene fra ditt prosjekt kan formidles!