Prosjektutvikling

En god idé er viktig for et vellykket prosjekt, men det er også mange andre ting som skal på plass for at et prosjekt skal kunne realiseres. Vi hjelper deg med å utvikle et prosjekt som gjør det mulig for deg å realisere ideen.

I arbeid med prosjektutvikling kan vi blant annet bidra med følgende:

  • Hvordan forankre prosjektet i egen organisasjon og hos partnere og finansiører
  • Hvordan bygge et godt partnerskap
  • Hvordan sikre finansiering
  • Organisering av prosjektet
  • Budsjettering
  • Målstyring – konkrete mål og effekter
  • Hvordan skrive den gode søknaden
  • Verktøy og maler for utvikling og gjennomføring av prosjektet

Ta kontakt for en diskusjon om hvordan vi kan bidra til å utvikle ditt prosjekt til en suksess!