Prosjektledelse

Et vellykket prosjekt er avhengig av god prosjektledelse. Av og til er det en fordel å benytte eksterne ressurser i gjennomføringen av prosjektet – enten som prosjektleder eller ansvarlig for å gjennomføre deler av prosjektet. 

Vi kan hjelpe til med blant annet følgende:

  • Prosjektledelse og ledelse av prosjektaktiviteter
  • Prosjektarbeid, gjennomføring av aktiviteter
  • Annen administrativ assistanse
  • Formidling av prosjektresultater
  • Rapportering

Ta kontakt for en diskusjon om hvordan vi kan bidra til at ditt prosjekt gjennomføres med suksess!