Rådgivning, strategiarbeid, prosjektutvikling og prosjektledelse, med hydrogen til transport og fornybar energi som spesialområde

Prosjektutvikling

Solid erfaring fra utvikling og gjennomføring av nasjonale og internasjonale prosjekter, og med god kjennskap til virkemiddelapparatet. Vi hjelper deg med å rigge prosjektet, finne partnere og skrive søknaden, og tilbyr kurs i prosjektutvikling.

Mer om prosjektutvikling

Prosjektledelse

Et vellykket prosjekt er avhengig av god prosjektledelse. Av og til er det en fordel å benytte eksterne ressurser i gjennomføringen av prosjektet – enten som prosjektleder eller ansvarlig for å gjennomføre deler av prosjektet. Vi kan hjelpe deg med ledelse av prosjekter og aktiviteter.

Mer om prosjektledelse

Andre tjenester

Rådgivning, formidling, styrearbeid, workshops og kurs. Basert på lang erfaring fra utviklingsarbeid, godt nettverk, og svært høy uttelling på søknader og etablering av prosjekter, har vi konkrete råd og tips som din virksomhet vil ha glede av.

Mer om andre tjenester